ETA-18/0975_systemy do montażu ścian zespolonych MoFi_de