Impressum

JORDAHL & PFEIFER
TECHNIKA BUDOWLANA SP. Z O.O.
Ul. Wroclawska 68
PL-55-330 KREPICE k/Wroclawia

Geschäftsführer: Krzysztof Janczura, Ludwig Endres

Tel. +48 71-3968264
Fax +48 71-3968105
Email biuro@jordahl-pfeifer.pl


Dane zgodnie z §5 MDG.

Odpowiedzialność za treści
J&P Bautechnik Vertriebs GmbH
Nobelstrasse 51
D-12057 Berlin
Germany
Michael Pantelmann and Ludwig Endres

Telephone: +49 (0) 030 - 6 82 83 - 02
Fax.: +49 (0) 030 - 6 82 83 - 497
berlin@jp-bautechnik.de

District Court Berlin Charlottenburg
Registration Court Berlin
Limited liability company
Located in Berlin, Commercial Register 48448
 
 
Prawo autorskie
Treść naszej strony internetowej chroniona jest prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, artykuły, fotografie oraz grafiki jak także ich układ na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie praw autorskich oraz innym prawom ochronnym.

Odpowiedzialność cywilna
Niniejsza strona została wykonana z najwyższą starannością. Mimo tego nie możemy zagwarantować poprawności i precyzyjności zawartych informacji.

Wszelka odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać z pośredniego lub bezpośredniego użytkowania strony internetowej jest wykluczona, o ile nie opiera się ona na działaniu w złej wierze lub nie powstała w wyniku rażącego niedbalstwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści stron internetowych, administrowanych przez osoby trzecie, o ile z niniejszej strony internetowej nie nastąpi przekierowanie.

Ochrona danych
JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o. o.:

Pobieranie danych następuje w ramach obowiązujących przepisów prawnych. W momencie odwiedzin na naszej stronie nasze serwery zapisują standardowo nazwę PaństwaInternet Service Providers, nazwę strony internetowej z której następują odwiedziny jak także datę oraz czas odwiedzin. Przestrzeganie postanowień o ochronie danych w całym zakresie naszej strony internetowej oraz naszego przedsiębiorstwa zgodnie zustawą z dn. 27 lipca 2001 r. ochronie baz danych (Dz.u 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz przez ustawę z dn. 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.u z 2006 roku nr 90 poz. 631 ze zm.). Dalsze informacje otrzymają Państwo na stronie; wirtualne biuro ochrony danych.

Przekazywane dane personalne podczas wysyłki formularza kontaktowego, są wyłącznie zapisywane i nie są udostępniane osobom trzecim. Nie rejestruje się odwiedzających naszą stronę internetową. Pracownicy firmy JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o. o. zobowiązani są do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mają dostęp.

Firma JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o. o. nie stosuje plików cookies (patrz def. cookies, poniżej) na swojej stronie internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za przekierowywanie przez obce strony plików cookies.

Google analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics, służącej do analizy statystyk strony, świadczonej przez  Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka” („cookies“) – pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizy dotyczące Państwa odwiedzin na niniejszej stronie. Wygenerowane przez cookies informacje, dotyczące Państwa odwiedzin na stronie (łącznie z adresem IP), są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonania analizy Państwa odwiedzin na stronie, wygenerowania raportów dotyczących Państwa aktywności na stronie dla operatora strony oraz świadczenia dalszych usług, związanych z korzystaniem ze strony oraz z internetu. Google będzie przekazywać te informacje osobom trzecim tylko w przypadkach określonych przepisami prawa lub w celu przetwarzania tych danych przez osoby trzecie na rzecz Google. Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie cookies, jednakże informujemy, że w takim przypadku mogą Państwo utracić możliwość korzystania ze wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie.  

Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zgromadzonych danych, które Państwa dotyczą, przez Google w opisany sposób i w wyżej wymienionym celu.